1 op 3 haalt E-peil niet door verkeerde keuze

Mike avatar

Mike op 14-03-2016

Kiezen voor energiebesparende oplossingen is populair, maar veel huishoudens die kiezen voor energiebesparende toepassingen als zonnepanelen of een warmtepomp behalen niet het rendement wat zij graag zouden willen behalen. Hoe dit komt en wat de oplossing is ontdek je in onderstaand artikel.

e-peil isoleren

Waarom beginnen met het dak?

1 op de 2 (ver)bouwers denkt dat een goed geïsoleerde woning niet volstaat om minder energie te verbruiken. Vaak wordt er gekozen voor energiebesparende toepassingen als een warmtepomp of zonnepanelen.

Vreemd eigenlijk, want als je een huis bouwt begin je ook niet met het dak.

UNILIN pleit dan ook om het rendement te berekenen in plaats van de terugverdientijd van energiebesparende toepassingen en bouwmethodes. Zij benadrukken dat maximale investering in een goed geïsoleerde woning een verstandigere keuze is en je er meer rendement mee behaald dan met energiebesparende technieken.

Niet meer isoleren dan wettelijk verplicht

Studies tonen aan dat bouwers eerder geloven in het energiebesparende effect van zonneboilers, zonnepanelen of een warmtepomp dan in extra isolatie van de woning. Het is zelfs zo dat 85% er van overtuigd is dat installatie van energiebesparende technieken noodzakelijk is om energie te besparen.

Slechts 57% van de bouwers is van mening dat isolatie van de ramen, muren en het dak volstaat. Dit verklaart dan ook direct waarom 4 op de 10 verbouwers niet meer investeert in isolatie dan wettelijk verplicht is om het E-peil te halen.

Volgens marketing directeur Veronique Mattheeuws van UNILIN Division Insulation is het veel rendabeler om bij aanvang van een project maximaal te investeren in extra isolatie.

"Zo is men niet alleen voorbereid op een verdere verlaging van het E-peil, maar behoudt de woning ook de verkoopwaarde. Door vandaag maximaal te investeren in de bouwschil is er minder nood aan energiebesparende toepassingen om het E-peil te verlagen. Het rendement van een goed geïsoleerde bouwschil is op termijn ook hoger dan van externe installaties", aldus Veronique Mattheeuws.

Rendement belangrijker dan terugverdientijd

Het wordt steeds moeilijker om de 'juiste keuze' te maken en daarom kiezen veel mensen er voor om het advies van de architect of van andere professionals op te volgen. Opvallend daarbij is dat slechts 1 op de 3 bouwers vooraf een berekening kreeg te zien van de terugverdientijd van energiebesparende installaties. Daarnaast is het ook opmerkelijk te noemen dat 1 op de 3 bouwers na de aanvang van de bouw nog extra moest investeren in energiebesparende toepassingen om het wettelijk verplichte E-peil te halen.

Deze cijfers tonen aan dat er nood is aan een duidelijke berekening van het rendement en niet zozeer van de terugverdientijd. Zo kunnen (ver)bouwers een betere keuze maken om de woning energiezuinig te (ver)bouwen en investeren zij niet onnodig in toepassingen die niet het beoogde resultaat opleveren.


Laat een reactie achter, vinden we leuk!